Friday, June 22, 2012

Nak pergi ke tak ?

Hai !

I received an internship offer, at Siemens Malaysia Sdn Bhd. Entahlah. Nak pergi ke tak ? -_-"